Opći uvjeti poslovanja poduzeća Sundhedskontrol.DK ApS

  1. Član
(Opći uvjeti)

1. Osnovna djelatnost poduzeća Sundhedskontrol.DK ApS je obrazovanje u usmjeravanju fizičkih i pravnih subjekata kao najbolji rezultat na području marketinga, prodaje i poduzetništva kao iste djelatnosti. Za najbolje postizanje rezultata poduzeća Sundhedskontrol.DK ApS u svojim poslovnim prostorima provodi obrazovanje i osebne vodene programe. Poduzeće svim pravnim ili fizičkim osobama omogućuje pomoć u poslovnim prostorima uz mjesečno dodavanje članarine.

2. Član poduzeća Sundhedskontrol.DK ApS, nije zaposlena osoba u poduzeću, što znači da poduzeće ne odgovara za njegovo financijsko poslovanje u obvezama, koje izlaze iz tog poslovanja do državnih organa.

 

3. Svaki član može u poslovnim prostorima poduzeća Sundhedskontrol.DK ApS, koje poduzeće najema u Sloveniji obavlja svoje djelatnosti u kolikor z njima ne krši opće uvjete članskih ugovora. Koliko član obavlja aktivnosti, za koje je dužan izlagati račune u skladu sa zakonom o financijskom poslovanju poduzeća, to je isključiva odgovornost u aktivnosti člana i ne poduzeća Sundhedskontrol.DK ApS


2. Član
(Članarine)

 1. Tvrtka Sundhedskontrol.DK ApS pojedinačnom oz. članom s plaćanjem mjesečne članarine omogućuje neomeđen broj posjeta pisarne za korištenje svih orodja, koje mu nude pisarna i internetska platforma. Član ima pravo tako u članovima živjeti u mjesečnom obrazovanju unutar pisarne, te se zavezuje ispunjavati svoje ugovorne obveze.

 2. Korišćenje pisarne je moguće sve dni u letu po prethodnom dogovoru.

 3. Član na prvom upisu izbere naročnino za 30 EUR na mjesec. Članstvo se nato u slučaju uplate s kartice ili paypalom automatski nastavlja mjesečno (30 dana). U primjeru izberite predračun koji korisnik mora platiti s uplatom na račun poduzeća produžiti svoju naročninu.

 4. Članstvo i članske ugodnosti izlaze iz članstva po članskoj pogodbi, ako se osoba može koristiti za koju se glasi članstvo. Članstvo nije prenosivo.

 5. Član izjavljuje, da je označen s općim uvjetima in kućnim redom, ter ga kao takega prihvaća u primjeru koriščenja pisarne. Pri posebnim hudim kršenjima općih uvjeta i kućnog reda, na primjer napadima, grožnjama, žalbama, vanjskim nadlegovanjima, tatvinama itd., možete Sundhedskontrol.DK ApS spriječiti člana pristup in souporabo pisarne že ob prvi kršitvi. Take kršitvene pogodbe se smatraju za lošije kršitve i mogu u takem primjeru poduzeća Sundhedskontrol.DK ApS takoj odpove pogodbo članu bez odpovednega roka skladno s točkom 12. teh općih uvjeta poslovanja. U koliko član unaprijed plaća članarinu u primjeru odgovora članske pogodbe po toj točki nije opravdano vratiti že uplaćenih iznosa.

 6. Sundhedskontrol.DK ApS ne odgovara za tjelesna i zdravstvena oštećenja člana ili oštećenja stvari, koja su nastala zbog nepravilne uporabe proizvoda i predmeta u poslovnom prostoru sa strane člana. Član je dužan sa stvarima i predmetima u pisarnama kao iu skupnim prostorima zgrada ravnati oprezno u skladu s navodima, općim uvjetima, kućnim redom i navodima odgovornih osoba. U primjeru iz naklepa ili malomarnosti povrijeđene škode, nosi troškove popravljene, one, koje su škode nastale. Pri lažnim kršenjima kućnog reda osoba se opominje sa strane odgovorne osobe za kontrolu nad provedbom kućnog reda. U primjeru tri prethodna spomena korisnik mora platiti globo u iznosu od 20 EUR uz DDV koji je objavljen u općoj cijeni. Veće kršenje kućnog reda koje premašuje ocjenu štete u iznosu od 20 EUR uz DDV mora se službeno ocijeniti i popraviti. Celotno nastalo škodo je član dužan odpraviti oz. poplačati. Do zaključenog popravila ili odplačila da se do člana provedu sljedeće mjere: (a) prepoved ulaza u prostore ili na pripadajuće površine, b) začasni odvzem predmeta, c) postupak za utvrđivanje odgovornosti, d) zahtjev za povračilo povrijeđene štete i gubitaka prihoda zbog storjene štete , e) uklanjanje iz prostora ali područja objekta odnosno površine).

  U slučaju loših kršitev, tvrtka Sundhedskontrol.DK ApS može u takem primjeru takoj odpove pogodbo članu bez odpovednega roka skladno s točkom 12. teh općih uvjeta poslovanja.

 7. Zadnji mjesečni član je dužan poravnati s prethodnim članstvom svakog mjeseca. Član obveze može poravnati na sljedeći način:

  – redno mjesečno s plaćanjem putem web platforme

  – redno mjesečno s plaćanjem gotovinom ili karticom na recepciji

  U kolikor članarina nije poravnana tvrtka Sundhedskontrol.DK ApS dozvoljava pravo članu onemogočiti pristup do platforme ter prepovedati ulaz u pisarno ili zaračunati korištenje pisarne i orodija po općoj cijeni. Sva poravnata članarina nije predmet vratila u bilo kojem primjeru.

 8. Član ima pravo koristiti platforme, pisarne, orodije i obrazovne le na primjeru plaćanja mjesečne članarine.
 9. Posameznik možete u pisarni dobiti u uporabi garderobno omarico u koliko je omarica na raspolaganju. Pri preuzimanju ključa plaća se kavcijo 10 EUR, koji mu se pri prekinitvi članstva vrne u koliko osoba vrne ključ od omarice. U primjeru, da ključ osobe izgubi ali ga po prekinitvi članstva ne vrne se kavcija održati.
 10. V pisarnah poduzeća Sundhedskontrol.DK ApS instaliran je video nadzor s odgovornim obavijestima, koji pomaže u pružanju najboljih mogućih uvjeta korištenja pisarničkih prostora, sigurnosti članova, varovanju osobnih podataka i varovanju prostora. S podpisom pogodbe se član toga zaveda.
 11. Član se shvaća da nije uvijek u svakom trenutku dopušten korištenje svih dijelova pisarne i opreme poduzeća Sundhedskontrol.DK ApS, kao na primer, ako drugi član koristi del pisarne ili alate. Zbog toga član ne mora zahtijevati vraćanje mjesečne članarine i nema odškodninskih zahtjeva do poduzeća Sundhedskontrol.DK ApS.
 12. Sundhedskontrol.DK ApS si pripada pravu, da zbog važnih razloga na strani člana kadar odstopi od te pogodbe bez odgovornog roka. Takšni razlozi prvenstveno:
 13. a) hujše povrede članske pogodbe, općih uvjeta poslovanja i kućnog reda, kao što je navedeno u pogodbi, općih uvjeta poslovanja i kućnog reda

  b) služba kaznivega dejanja (kazniva dejanja zoper življenja in telesa, kazniva dejanja zoper časti in dobrega imena, kazniva dejanja zoper spolne nedotakljivosti, kazniva dejanja zoper človekovega zdravja, kazniva dejanja zoper premoženje, kazniva dejanja zoper gospodarstva in zoper pravni promet, kazniva dejanja zoper javni red in mir ter zoper opću sigurnost ljudi i premoženja) ali prekrška (prekrške s područja proizvodnje i prometa s prepovedanim drogama, omejevanja uporabe tobačnih proizvoda, nalezljive bolesti, eksploziv i pirotehnička sredstva, orožja, varstva javnog reda i miru) protiv Sundhedskontrol.DK ApS, drugom članu ili zaposlenom u poduzeću Sundhedskontrol.DK ApS.

  U slučaju odstopanja po tem članu, član se izrečeno izjasnio da nije dužan povrijediti sve poravnate članove.

 14. U slučaju zatvaranja ili prestanka obratovanja poduzeća Sundhedskontrol.DK ApS se automatski prekidaju sva članstva i pogodbe s poduzećem.
 1. Član mora po završetku koristiti pisarne za sabo pospraviti sve stvari i ih zakleniti u garderobno omarico (v kolikor jo ima na raspolaganju) oz. stvari odnesti iz poslovnih prostora. Za izgubljene i odtujene predmete poduzeće Sundhedskontrol.DK ApS ne preuzimanja odgovornosti.

 2. Dodatni ustni dogovori ili drugi dogovori o pogodbi članstva ne važe.

 3. Spremembe naslova člana i podataka treba nemudoma sporočiti tvrtku Sundhedskontrol.DK ApS u pisnom obliku na sjedištu poduzeća.

 4. Pravni odnosi, koji se izlažu iz ugovora o članstvu, uključujući Opće uvjete poslovanja, uređuju se s pravnim redom Republike Slovenije.

 5. Tvrtka Sundhedskontrol.DK ApS si pripada pravo do promjena ali dopolnitve odredil Općih uvjeta poslovanja. Sprememba ili dopuna općih uvjeta poslovanja je važeća od dana objave novog potpunog izvoda Opći uvjeti poslovanja na web stranici poduzeća www.bepro.si. U slučajevima bistvenih promjena općih uvjeta (kot tako: viša cijena usluga ipd.), član može odstupiti od te pogodbe s prvim dnem sljedećeg mjeseca po uvođenju općih promjena uvjeta.

 6. Neveljavnost odredbe člana te pogodbe ne bi ogrozila valjanost ostalih odredbi člana ugovora, koje dalje ostaju u važenju.

 7. Opći uvjeti Sundhedskontrol.DK ApS so del članske pogodbe.

 8. Tvrtka Sundhedskontrol.DK ApS in član se dogovorita, da bosta sve spore te članske pogodbe rješavati sporazumno. U kolikor sporazumna rješenja spora ne mogu, za sve sporove iz te pogodbe i pogodbenog odnosa dogovoriti pristojnost stvarno pristojnog suda v Ljubljani.

 

3. Član
(Pogoji poslovanja za sestanke i dogodke)

 

1. Pogodba med podjetjem Sundhedskontrol.DK ApS in posjetitelj se sestanka sklene, ko posjetitelj prijeme ulaznicu za daljnji sestanak. S tim, tko posjetitelj kaže, da želi imati ulaznicu za daljnji sestanak, slaže se s općim pravilima poslovanja poduzeća Sundhedskontrol.DK ApS.

 

2. U primjeru. web-virtualnih sestankov ulaznica veljače 3 mjeseca (90dni). Koliko je ulaznica rezervirana za nastanak u živoj veljači 6 mjeseci (180 dana).

 

3. Za nakup ulaznice za daljnji nastavak veljajo određene cijene, glede na cenik/spletno trgovačko poduzeće Sundhedskontrol.DK ApS. Cijena sadrži davek na dodanu vrijednost, koja je tako određena višim zakonom propisanim.

 

4. Tvrtka Sundhedskontrol.DK ApS si pripadate pravu, da posjetitelj na sedištu onemogoči daljnje udjele na sestanku, ako posjetitelj pripada ostalim posjetiteljima na sestanku, smatra se poslovno neprimjerenim ali se ne drži pravila u kućnom redu, koji se primjenjuje u poslovnim prostorima poduzeća Sundhedskontrol.DK ApS.

5. Osoba je dobila pravo na povračilo u 14 dana nakon što nije započela prijenos ili pretakanja BIT (drugoga) sestanka. (Uredba EU).

 

6. U skladu s 12. točkom 43.č članka Zakona o varstvu potrošača potrošači nemaju prava na odstupanje od ugovornih obveza za prosti čas, pri kojem se tvrtka pridržava, da bi ispunila svoju obvezu prema točno određenom datumu ili u točno određenom roku. S obzirom na navedeno zakonsko izuzeće, u skladu s kojim potrošač nema pravo odustati od kupnje ulaznice, tako da sva plaćanja ulaznice obvezuje. Vstopnic za sve dogodke, koje su bile kupljene u poslovnim prostorima poduzeća Sundhedskontrol.DK ApS, nije moguće vrniti i zahtijevati vraćanje novca u skladu s uvjetima te usluge, osim u sljedećim slučajevima:
a) Bolezen, oštećenje, smrt, trudnoća

Kupec može prethodno prekinuti ugovor u slučaju teške bolesti, teškog oštećenja, zapleta u vezi s trudnoćom ili smrću, ako je uz potvrdu kupovine ulazne katera od navedenih okolnosti nastupila na strani kupca ili s njim povezane osobe, glede kojega se prav tako uveliča prethodna ugovorna prekinitev .
-Iz razloga duševne bolesti ili duševne motnje je prethodna prekinitev pogodbe moguća le s potvrdom liječnika specijalista (psihijatra) o nemogućnosti za djelo ili s potvrdom delodajalca o odsotnosti iz djela zbog nemogućnosti za djelo.

-Iz razloga kronične bolesti prethodna je prekinitev pogodbe moguća le, ako posjet sestanka ne može zbog zdravstveno potrjenog neočekivanog stanja kupčevog zdravstvenog stanja, pod uvjetom da je njegovo zdravstveno stanje stabilno potvrđeno prilikom kupovine ulaznice.
-Iz razloga trudnoće prethodna je prekinitev pogodbe mogla biti moguća, u koliko je trudnoća nastupila po potvrdi nakupa ulaznice, nastanak pa se odvija u času po četiri tjedna trudnoće, ali u primjeru da je trudnoća nastupila po potvrdi nakupa ulaznice i bi posjet šesti mjesec ogrozil zdravlje nerođenog djeteta.

 

7. U primjeru fizičke nakupe morate gost ulaznice in vrnjen denar prešteti takoj, kasnejših reklamacij ne bomo htjeli.

 

8. Za sadržaj na svim susjednim tvrtkama Sundhedskontrol.DK ApS ne odgovara.

 

9. Na sve fizičke sestanke sudionik ne smije vnašati orožje, digitalnu kameru ili slične snemalne tehnike i snemalni zvuk. Prav tako ne sme vnašati nikakršne hrane.

 

10. Vstop na fizički sestanke ni dovoljen osobom pod utjecajem opojnih supstanci in se jim može prepove ulaz ter prekliče ulaznica.

 

11. Vse reklamacije i odstope od pogodbe tretira oddelek na info@bepro.si. Zbog zaštite podataka u korisničkim profilima za valjane žalbe ili reklamacije smatraju se samo one, koje su podane pismeno na info@bepro.si ili poslane na naslov tvrtke Sundhedskontrol.DK ApS,Algade 38, 3., 9000 Aalborg, Danska, DK32658466.

 

12. Tvrtka Sundhedskontrol.DK ApS ni dužan obvestiti svoje stranke o morebitnim promjenama pojedinih događaja, ali se po svojim najboljim snagama trudi, da to stori.

 

13. Tvrtka Sundhedskontrol.DK ApS. trudi se osigurati da bi sudionik omogućio udjel u dogovoru u fleksibilnom vremenskom razdoblju. V kolikor poduzeće Sundhedskontrol.DK ApS s kupcem neće uspjeti uspostaviti kontakt, kupac se slaže s tim da će biti poduzeće Sundhedskontrol.DK ApS Kupčevo ulaznico razmatralo se kao navedeno iu ovom slučaju nije opravdano vratiti novac za plaćenu ulaznicu.

 

14. Vstopnice nisu prijenosne na treće osobe.  

 

4. Član
(Naročila)

 

Kupec usluge putem elektronske pošte odabirom temeljem slike i osnovnih informacija o izdelku na web mjestu. Slike tako ilustrativne prirode i možda ne bi u cijelosti potpuno odgovarale stvarno povoljnom izdelku.

Kliknite na “dodaj u košaricu” da biste odabrani proizvod spremili u potrošačku košaricu. Postupak se ponavlja, dok se ne izabere niti končana.

Klikom na košaricu prikazuje se sadržaj košarice koju je moguće promijeniti ili ukloniti iz košarice. Nakon zaključka izbora artikla kliknite “nasljednji korak”. Kupec mora ispuniti polja potrebna za novi račun i odabrati jedan od načina plaćanja.

Izdelki se računaju za naročene, pogodba pa se sklene, ko kupec opravi cijeli postupak obračuna i je dal dogovor za korištenje osobnih podataka, potvrda plaćanja naloga pa prodavač u elektroničkom obliku posreduje kupcu.

Prodajalec ne odgovara za troškove koje ima kupac pri kupnji i traženju na web mjestu (telefon, podatkovni promet itd.) Ali za sve druge troškove, koji se mogu postaviti pri naručivanju ili pri kupnji ili traženju na web mjestu.

 

5. Član
(Cene)

 

Prikazane cene so na drobno. Cene proizvoda prikazane su u slovenskoj nacionalnoj vrednosti – EUR (€).

 

6. Član
(Plačilo)

 

Sve navedene cijene blagajne izražene su u EUR (€).

Z oddaju naloga u web trgovini se kupac slaže s plaćanjem naloga.

Načini plaćanja koje prodavač osigurava web kupcu na sljedeći način:

 

-Predračun (TRR): Pri uplati na transakcijski račun spletna će stranka na odabranu e-poštu primiti predračun sa svim podacima potrebnim za uplatu. Nato možete platiti opravite s internetskim bankarstvom ili univerzalnim plačilnim nalogom preko banke, pošte itd.

- Paypal. Stranka ima mogućnost plaćanja putem svog Paypal računa.

-Plačilo s karticom. Stranka za plaćanje vnesenih traženih podataka. Za sigurnost plaćanja i podataka o stranačkim brigama Pruga,

 

Kupec se slaže da može prodajalec po lastni presoji u primjeru suma zlorabe koje vrste plaćanja po lastni presoji začasno uvesti koju transakciju bez prethodne obavijesti i prethodna obavijesti ter nadležni organ može predložiti sve odgovarajuće podatke za pregon višebitnih storitelja.

 

Ako kupac iz bilo kojeg razloga ne more platiti kupninu, ovlašteni je prodavač, da se izvanredno prekine postupak nakupa. U ovom primjeru kupec prodavač odgovara za svu štetu i sve troškove, koje može uzrokovati prodavač.

 

Minimalni iznos naloga je 10 EUR.

 

Dostava usluga

Po prejemu potvrde o plaćanju se prodavač zaveže, da bi rok korištenja usluge dostavio u 48 sati.
Rok za izvođenje usluga je po dogovoru s datumom usluge.