Политика варство ОСЕБНИХ податков

ПОДАТКИ О УПРАВЉАВЦУ
Sundhedskontrol.DK ApS, Algade 38, 3. 9000 Алборг, Данска,
DK32658466, 
Отворена банкарска сметка на:
Handelsbanken, SWIFT: HANDDKKK, IBAN: DK4708960003005351 

Режисерот Јан Мадсен
Е-пошта: info@bepro.si

 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ
Лицето за контакт за заштита на податоците може да се контактира на горната адреса, електронска пошта и телефон.

ОСНОВА ЗА ОБРАБОТКА, ЦЕЛ И ВИДОВИ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ШТО ГИ ОБРАБОТУВАМЕ
Заради склучување и исполнување на обврски и остварување права од деловни договори за членарина, образование врз основа на закон и договор, ги обработуваме личните податоци на физичките лица кои склучуваат таков договор со нас. За таа цел ги обработуваме само податоците кои ни се потребни за склучување и спроведување на договорот и комуникација пред склучување на договорот, како име, презиме, адреса, контакт информации и слично. Во случај кога го склучуваме договорот со правни лица , за истата цел обработуваме и лични податоци на претставниците на договорните партнери, како име, презиме, податоци за контакт, работно место и други податоци потребни за ова.

Доколку ги внесете вашите податоци (име и презиме и вашата e-mail адреса) во нашата контакт форма на веб-страницата, ние ќе ги обработиме внесените информации само со цел да го решиме прашањето или да одговориме на вашата понуда или иницијатива.

ЧУВАЊЕ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ
Податоците ќе се чуваат онолку долго колку што е потребно за целите на обработката на личните податоци како што е наведено погоре (на пр. за времетраењето на договорот што го склучивме со вас во согласност со законот, се додека имаме деловен однос со ти). Личните податоци може да се чуваат и до истекот на важечкиот статут на застареност, доколку е потребно дополнително складирање за обработка на правните барања, или подолго, доколку е неопходен подолг период на складирање за исполнување на законска обврска или одлука на надлежен орган.

По наведените периоди, личните податоци ќе бидат избришани.

КОРИСНИЦИ И ОБРАБОТУВАЧИ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ
Информациите се доставуваат до други корисници доколку тоа од нас се бара со закон, ако постои легитимен интерес да го сториме тоа или ако имаме ваша согласност за тоа.

Личните податоци може да бидат обработени во наше име и за наша сметка од надворешни процесори, како што е нашиот сметководствен оддел. До степен до кој ја доверуваме обработката на вашите лични податоци на таквите надворешни обработувачи, имаме склучено соодветен писмен договор со нив за обработка на лични податоци или договор или друг обврзувачки документ со иста содржина.

ТРАНСФЕР НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ВО ТРЕТИ ЗЕМЈИ
Ние не ги откриваме или пренесуваме вашите лични податоци на организации или компании кои би биле со седиште надвор од Европската Унија и затоа не ги пренесуваме во трети земји.

АВТОМАТИЗАНО ДОНЕСУВАЊЕ И ПРОФИЛИРАЊЕ ОДЛУКИ
Не се врши автоматско одлучување или профилирање врз основа на вашите лични податоци.

ПРАВА НА ПОЕДИНЕЦИТЕ
Со писмено барање испратено до Sundhedskontrol.DK ApS, Algade 38, 3. 9000 Aalborg, Denmark DK32658466 или на е-пошта info@bepro.si, можете да побарате:

– пристап до вашите лични податоци кои се собрани во врска со вас;

– корекција на неточни податоци собрани во врска со вас;

-ограничување на обработката на личните податоци;

– бришење на сите податоци, доколку се исполнети условите од член 17 од Регулативата GDPR, или

– се спротивставувате на обработката.

Ние ќе одговориме на вашето барање без непотребно одложување и најдоцна еден месец по добивањето на барањето. Доколку е потребно, овој рок може да се продолжи најмногу за два дополнителни месеци, имајќи ја предвид сложеноста и бројот на барања. Во овој случај, ќе го информираме поединецот на кој се однесуваат личните податоци за таквото продолжување во рок од еден месец од добивањето на барањето, заедно со причините за доцнењето.

Поединецот може трајно или привремено, целосно или делумно, да ја откаже дадената согласност за обработка на лични податоци во секое време со испраќање писмено барање на горната адреса. Отповикувањето на согласноста не влијае на законитоста на обработката што е извршена врз основа на согласност до нејзиното отповикување.

Поединецот има право да поднесе жалба до Комесарот за информации на Република Словенија (Комесар за информации, Дунајска cesta 22, 1000 Љубљана, е-пошта: gp.ip@ip-rs.si) доколку смета дека неговите лични податоци се обработува со кршење на важечките прописи, кои ја регулираат заштитата на личните податоци.

ПРОМЕНИ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПРИВАТНОСТ
Промените на Политиката за приватност се објавени на нашата веб-локација и се користат во променетата содржина од датумот на објавување.

Колачињата
КАКО ДА СЕ РАБОТИ?

Колаче е датотека што ги зачувува поставките на веб-локацијата. Веб-страниците складираат колачиња на уредите на корисниците со кои тие пристапуваат на Интернет со цел да ги идентификуваат поединечните уреди и поставките што корисниците ги користеле за пристап до веб-локацијата. Колачињата им овозможуваат на веб-локациите да препознаат дали корисникот веќе ја посетил оваа веб-локација, а во случај на напредни апликации, индивидуалните поставки може соодветно да се прилагодат. Нивното складирање е под целосна контрола на прелистувачот што го користи корисникот - може да го ограничи или оневозможи складирањето на колачиња по желба.

ЗОШТО СЕ ПОТРЕБНИ КОЛАЦИ?

Колачињата се од фундаментално значење за обезбедување онлајн услуги погодни за корисниците; најчестите функции за е-бизнис не би биле можни без колачиња. Интеракцијата помеѓу веб-корисникот и веб-страницата е побрза и полесна со помош на колачиња. Со нивна помош, веб-страницата се сеќава на преференциите и искуствата на поединецот, што го прави прелистувањето на интернет поефикасно и попријатно. Постојат неколку причини за користење колачиња. Тие се користат за складирање податоци за состојбата на поединечната веб-локација (детали за приспособувањето на поединечната веб-локација), помош при имплементација на онлајн услуги (на пр. онлајн продавница), помош при собирање статистика за корисниците и посети на веб-локацијата, за навиките на онлајн корисникот итн. Со помош на колачиња, затоа можеме да ја оцениме ефективноста на дизајнот на нашата веб-страница. Можете исто така да ги прочитате упатствата на комесарот за информации за употреба на колачиња за препорачаната и дозволената употреба на колачиња на веб-локациите, кои можете да ги најдете овде.


Колачињата што ги користиме на нашата веб-локација не ги собираат вашите лични податоци кои би можеле да се користат за да ве идентификуваат лично и не можат да го оштетат вашиот компјутер, таблет или мобилен телефон. Колачињата ја прават нашата веб-страница да работи и ни помагаат да разбереме кои информации се најкорисни за посетителите.

Известување

Со користење на оваа веб-локација, вие се согласувате оваа веб-локација да поставува колачиња на вашиот компјутер или мобилен уред.

Управување и бришење на колачиња

Ако сакате да го промените начинот на кој колачињата се користат во вашиот прелистувач, вклучително и нивно блокирање или бришење, можете да го направите тоа со соодветно менување на поставките на прелистувачот. За да управувате со колачиња, повеќето прелистувачи ви дозволуваат да ги прифатите или одбиете сите колачиња, да прифатите само одреден тип колачиња или да ве предупредуваат дека страницата сака да зачува колаче. Можете исто така лесно да ги избришете колачињата зачувани од прелистувачот. Ако ја промените или избришете датотеката со колачиња на вашиот прелистувач, го промените или наградите вашиот прелистувач или уред, можеби ќе треба повторно да ги оневозможите колачињата. Постапката за управување и бришење колачиња варира од прелистувач до прелистувач. Ако ви треба помош со ова, можете да погледнете во корисничката помош на прелистувачот. Можете да го оневозможите следењето на Google Analytics на следниот линк.