Splošni pogoji poslovanja podjetja BePro d.o.o.

 1. Člen

(Pogoji poslovanja za sestanke in dogodke)

 

1. Pogodba med podjetjem BePro d.o.o. in obiskovalcem sestanka se sklene, ko obiskovalec prejme vstopnico za nadaljnji sestanek. S tem, ko obiskovalec reče, da želi imeti vstopnico za nadaljnji sestanek, se strinja s splošnimi pravili poslovanja podjetja BePro d.o.o..

 

2. V primeru. spletnih-virtualnih sestankov vstopnica velja 3 mesece (90dni). V kolikor je vstopnica rezervirana za sestanek v živo velja 6 mesecev (180dni).

 

3. Za nakup vstopnice za nadaljnji sestanek veljajo določene cene, glede na cenik/spletno trgovino podjetja BePro d.o.o.. Cena vsebuje davek na dodano vrednost, ki so za določeno višino zakonsko predpisana.

 

4. Podjetje BePro d.o.o. si pridržuje pravico, da obiskovalcem na sestanku onemogoči nadaljno udeležbo na sestanku, če obiskovalec nadleguje ostale obiskovalce na sestanku, se vede poslovno neprimerno ali  se ne drži pravil in hišnega reda, ki veljajo v poslovnih prostorih podjetja BePro d.o.o.. 5. Oseba je upravičena do povračila v 14 dneh le, če še ni začela prenosa ali pretakanja BIT (drugega) sestanka. (Uredba EU).

 

6. V skladu z 12. točko 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe pri storitvah za prosti čas, pri katerih se podjetje zaveže, da bo izpolnilo svojo obveznost ob točno določenem datumu ali v točno določenem roku. Glede na navedeno zakonsko izjemo, v skladu s katero potrošnik nima pravice do odstopa od nakupa vstopnic, so vsa plačila vstopnic obvezujoča. Vstopnic za vse dogodke, ki so bile kupljene v poslovnih prostorih podjetja BePro d.o.o., ni mogoče vrniti in zanje zahtevati vračila denarja v skladu s pogoji te storitve, razen v naslednjih primerih:
a) Bolezen, poškodba, smrt, nosečnost

Kupec lahko predhodno prekine pogodbo v primeru težje bolezni, težje poškodbe, zapletov v zvezi z nosečnostjo ali smrti, če je po potrditvi nakupa vstopnic katera od navedenih okoliščin nastopila na strani kupca ali z njim povezane osebe, glede katere se prav tako uveljavlja predhodno prekinitev pogodbe.
-Iz razloga duševne bolezni ali duševne motnje je predhodna prekinitev pogodbe mogoča le s potrdilom zdravnika specialista (psihiatra) o nezmožnosti za delo ali s potrdilom delodajalca o odsotnosti z dela zaradi nezmožnosti za delo.

-Iz razloga kronične bolezni je predhodna prekinitev pogodbe mogoča le, če obisk sestanka ni mogoč zaradi zdravniško potrjenega nepričakovanega poslabšanja kupčevega zdravstvenega stanja, pod pogojem, da je bilo njegovo zdravstveno stanje stabilno ob potrditvi nakupa vstopnice.
-Iz razloga nosečnosti je predhodna prekinitev pogodbe mogoča le, v kolikor je nosečnost nastopila po potrditvi nakupa vstopnice, sestanek pa se odvija v času po štiriindvajsetem tednu nosečnosti, ali v primeru, da je nosečnost nastopila po potrditvi nakupa vstopnice in bi obisk sestanka ogrozil zdravje nerojenega otroka.

 

7. V primeru fizičnega nakupa mora gost vstopnice in vrnjen denar prešteti takoj, kasnejših reklamacij ne bomo upoštevali.

 

8. Za vsebino na vseh sestankih podjetje BePro d.o.o. ne odgovarja.

 

9. Na vse fizične sestanke posameznik ne sme vnašati orožja, digitalnih kamer ali podobne snemalne tehnike ter snemalnikov zvoka. Prav tako ne sme vnašati nikakršne hrane.

 

10. Vstop na fizične sestanke ni dovoljen osebam pod vplivom opojnih substanc in se jim lahko prepove vstop ter prekliče vstopnica.

 

11. Vse reklamacije in odstope od pogodb obravnava oddelek na info@bepro.si. Zaradi zaščite podatkov in uporabniških profilov za veljavne pritožbe ali reklamacije štejejo zgolj tiste, ki so podane pisno na info@bepro.si ali poslane na naslov podjetja BePro d.o.o., Šlandrova ulica 4B, 1231 Ljubljana-Črnuče.

 

12. Podjetje BePro d.o.o. ni dolžno obvestiti svojih strank o morebitnih spremembah posameznih dogodkov, vendar se po svojih najboljših močeh trudi, da to stori.

 

13. Podjetje BePro d.o.o. se trudi zagotoviti, da bi posameznikom omogočili udeležbo na dogodku v fleksibilnem časovnem obdobju. V kolikor podjetje BePro d.o.o. s kupcem ne bo uspelo vzpostaviti kontakta, se kupec strinja s tem, da bo podjetje BePro d.o.o. kupčevo vstopnico obravnavalo kot odpovedano in v tem primeru ni upravičen do vračila denarja za plačano vstopnico.


14. Vstopnice niso prenosljive na tretje osebe.